Regulacje prawne

Najważniejsze przepisy prawa dotyczące pracy na wysokości i w dostępie linowym.

Wstęp

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Polskie regulacje prawne związane z pracą na wysokości

Dyrektywy Unii Europejskiej